Marián Hladík
MUDr.

1990-1996 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
1999 atestácia I. stupňa v odbore urológia
2004 atestácia II. stupňa v odbore urológia
1996-2009 sekundárny lekár Fakultnej Dérerovej Nemocnice s Poliklinikou Bratislava

E-mail: hladik@cuimed.sk

online objednanie: ambulancia Strečnianska / ambulancia Tomášikova