Peter Kertes
MUDr.

1996-2002 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
2007 Európska atestácia v odbore urológia
2002-2003, 2005-2008 asistent na Urologickej klinike LFUK Bratislava
2003-2005 asistent na Urologickej klinike Univerzity Martina Luthera Haale/Saale, Spolková republika Nemecko

E-mail: kertes@cuimed.sk

online objednanie: ambulancia Strečnianska / ambulancia Tomášikova