• Ambulancia RUŽINOV, Tomášikova 9, Bratislava 02 / 43 638 534

  • Ambulancia PETRŽALKA, Strečnianska 13, Bratislava 02 / 62 250 086

Ambulancia RUŽINOV, Tomášikova 9
tel.: 02 / 43 638 534
mobil: 0948 000 896

 Ambulancia PETRŽALKA, Strečnianska 13
tel.: 02 / 62 250 086
mobil: 0908 897 074