Registračný formulár

MUDr.

Hladík

Marián

Životopis

1990 – 1996
Lekárska fakulta
Univerzity Komenského Bratislava

1996 – 1999
Sekundárny lekár
Urologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava

1999
Atestácia I. stupňa v odbore urológia

1999 – 2004
Urológ
Urologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava

2004
Atestácia II. stupňa v odbore urológia

2004 – 2006
Urológ
Urologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava

2006 – 2008
Zastupujúci primár
Urologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava

5/2006
Urológ
Urologická ambulancia CUIMED