Registračný formulár

Doc. MUDr., PhD.

Goncalves

Frederico

Životopis

1980 – 1986
Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1986 – 1990
Odborný pracovník Ústavu experimentálnej chirurgie LFUK pri Urologickej klinike LFUK

1989
Atestácia I. stupňa v odbore urológia

1990 – 1993
Sekundárny lekár
Urologická klinika LFUK Bratislava

1993
Atestácia II. stupňa v odbore urológia

1993 – 1999
Urológ
Urologická klinika LFUK Bratislava

1999
PhD. v študijnom odbore chirurgia
– špecializácia urológia

1999 – 2002
Odborný asistent
Urologická klinika LFUK Bratislava

2002
Menovaný docent pre odbor chirurgie
Urologická klinika LFUK Bratislava

2002 – 2013
Docent
Urologická klinika LFUK Bratislava

5/2006
Urológ
Urologická ambulancia CUIMED

2014 – 2022
Člen výboru Slovenskej urologickej spoločnosti

2016
Člen akreditačnej komisie EBU
(European Board of Urology)

Publikácie a citácie:

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 150):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (7)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (10)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (10)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (38)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (11)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (22)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (24)
AFK Postery zo zahraničných konferencií (4)
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (2)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (8)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (3)

Štatistika ohlasov (298):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (124)
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (4)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (53)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (115)
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2)