Registračný formulár

Naše služby

– komplexná starostlivosť o pacienta s akútnym a chronickým ochorením uropoetického systému

– preventívne prehliadky

– konzultácie

– možnosť vyšetrenia v anglickom, nemeckom, maďarskom, francúzskom, španielskom, talianskom a portugalskom jazyku

– možnosť vyšetrenia u pacienta doma

DIAGNOSTIKA A LIEČBA

VYŠETRENIA

Naše služby

– komplexná starostlivosť o pacienta s akútnym a chronickým ochorením uropoetického systému

– preventívne prehliadky

– konzultácie

– možnosť vyšetrenia v anglickom, nemeckom, maďarskom, francúzskom, španielskom, talianskom a portugalskom jazyku

– možnosť vyšetrenia u pacienta doma

DIAGNOSTIKA A LIEČBA

VYŠETRENIA

ZÁKROKY

ŠPECIÁLNA LIEČBA

– rehabilitácia panvového dna pri inkontinencii moču, hyperaktívnom močovom mechúri, chronickej panvovej bolesti, chronickej prostatitíde (pomocou prístroja UROSTYM)

ŠTÚDIOVÁ LIEČBA

– podieľame sa na medzinárodných projektoch liečby urologických ochorení novými molekulami a liečebnými postupmi

ZÁKROKY

ŠPECIÁLNA LIEČBA

– rehabilitácia panvového dna pri inkontinencii moču, hyperaktívnom močovom mechúri, chronickej panvovej bolesti, chronickej prostatitíde (pomocou prístroja UROSTYM)

ŠTÚDIOVÁ LIEČBA

– podieľame sa na medzinárodných projektoch liečby urologických ochorení novými molekulami a liečebnými postupmi