Registračný formulár

MUDr.

KERTES

Peter

Životopis

1996 – 2002
Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

2002 – 2003
Asistent
Urologická klinika
Univerzitnej nemocnice Bratislava

2003-2005
Asistent
Urologická klinika Univerzita Martina Luthera Haale/Saale, Spolková republika Nemecko

2005 – 2007
Sekundárny lekár
Urologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava

2007
Európska atestácia v odbore urológia

2007 – 7/2008
Urológ
Urologická klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava

7/2008
Urológ
Urologická ambulancia CUIMED

2014 – 2022
Člen výboru a tajomník
Slovenskej urologickej spoločnosti